NIEDOMICE: działki rolne

 
Sygn. akt  KM 864/16     
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
18 grudnia 2018 r. o godz. 9 30
 
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr 213 odbędzie się:
 
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości położonych w Niedomicach gmina Żabno objętych księgą wieczystą TR1D/00058111/3 stanowiących własność dłużnika: Rybak Henryk opisanych jako:
 
1. działka nr 654  o pow. 2000 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 42.122,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 31.592,00 zł.
 
2. działka nr 659  o pow. 2.400 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 50.547,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 37.911,00 zł.
 
3. działka nr 686  o pow. 1.500 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 31.592,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 23.694,00 zł.
 
4. działka nr 708 o pow. 3.900 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 11.509,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 8.632,00 zł.
 
5. działka nr 436  o pow. 100 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 274,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 206,00 zł.
 
6. działka nr 614  o pow. 2.800 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 41.762,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 31.322,00 zł.
 
7. działka nr 667  o pow. 1.400 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 29.486,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 22.115,00 zł.
 
8. działka nr 565/3 o pow. 1.000 m2 , niezabudowana, oszacowana na kwotę: 4.411,00 zl. , której cena wywoławcza wynosi: 3.309,00 zł.
 
9. działka nr 567/1 o pow. 1.100 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 5.080,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 3.810,00 zl.
 
10. działka nr 616 o pow. 4.100 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 86.351,00 zł., której cena wywoławcza wynosi: 64.764,00 zl.
 
11. działka nr 668 o pow. 3.400 m2 , niezabudowana, oszacowana na kwotę: 71.608,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 53.706,00 zł.
 
12. działka nr 666 o pow. 3.400 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 71.608,00 zł. ,której cena wywoławcza wynosi: 53.706,00 zł.
 
13. działka nr 454 o pow. 4.200 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 14.146,00 zl., której cena wywoławcza wynosi: 10.610,00 zl.
 
14. działka nr 670 o pow. 2.300 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 48.441,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 36.331,00 zł.
 
15. działka nr 637  o pow. 1.100 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 18.250,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 13.688,00 zł. 
 
16. działka nr 664  o pow. 4.900 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 103.200,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 77.400,00 zł.
 
17. działka nr 636  o pow. 1.200 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 19.909,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 14.932,00 zł.
 
18. działka nr 640  o pow. 2.200 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 36.500,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 27.375,00 zł. .
 
19. działka nr 469 o pow. 4.800 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 20.170,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 15.128,00 zł. .
 
20. działka nr 587/2  o pow. 2.800 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 54.278,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 40.709,00 zł. .
 
21. działka nr 797/1  o pow. 600 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 2.021,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 1.516,00 zł.
 
22. działka nr 663  o pow. 3.400 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 71.608,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 53.706,00 zł.
 
23. działka nr 532 o pow. 1.500 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 4.739,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 3.555,00 zł.
 
24. działka nr 587/3  o pow. 1.000 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 18.825,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 14.119,00 zł.
 
25. działka nr 631  o pow. 3.700 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 61.387,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 46.041,00 zł.
 
26. działka nr 651  o pow. 3.900 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 82.139,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 61.605,00 zł. .
 
27. działka nr 676/2  o pow. 4.300 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 90.563,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 67.923,00 zł. .
 
28. działka nr 719  o pow. 1.100 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 3.246,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 2.435,00 zł. .
 
29. działka nr 714  o pow. 1.400 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 4.132,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 3.099,00 zł. .
 
30. działka nr 577/1 o pow. 1.400 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 18.065,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 13.549,00 zł.  .
 
31. działka nr 574 o pow. 600 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 11.631,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 8.724,00 zł..
 
32. działka nr 644/2  o pow. 800 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 16.849,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 12.637,00 zł. .
 
33. działka nr 650  o pow. 3.600 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 75.820,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 56.865,00 zł..
 
34. działka nr 644/1  o pow. 1.800 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 37.910,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 28.433,00 zł.
 
35. działka nr 689  o pow. 1.700 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 35.804,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 26.853,00 zł. .
 
36. działka nr 598  o pow. 1.800 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 37.910,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 28.433,00 zł. 
 
37. działka nr 638  o pow. 2.200 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 36.500,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 27.375,00 zł. .
 
38. działka nr 643  o pow. 2.200 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 46.335,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 34.752,00 zł. .
 
39. działka nr 649  o pow. 3.100 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 65.290,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 48.968,00 zł. .
 
40. działka nr 641  o pow. 2.400 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 50.547,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 37.911,00 zł.
 
41. działka nr 635  o pow. 2.000 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 33.182,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 24.887,00 zł..
 
42. działka nr 690/1  o pow. 1.400 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 29.486,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 22.115,00 zł.  .
 
43. działka nr 423 o pow. 2.500 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 10.505,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 7.879,00 zł.
 
44. działka nr 591  o pow. 1.500 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 21.533,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 16.150,00 zł. .
 
45. działka nr 592  o pow. 1.600 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 31.016,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 23.262,00 zł.
 
 
46. działka nr 684  o pow. 6.100 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 128.473,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 96.355,00 zł.
 
47. działka nr 685  o pow. 3.600 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 75.820,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 56.865,00 zł. .
 
48. działka nr 669 o pow. 3.000 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 63.184,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 47.388,00 zł. .
 
49. działka nr 432 o pow. 1.600 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 6.390,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 4.793,00 zł..
 
50. działka nr 634  o pow. 4.100 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 68.023,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 51.018,00 zł. .
 
51. działka nr 646  o pow. 3.400 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 71.608,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 53.706,00 zł. .
 
52. działka nr 648  o pow. 3.100 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 65.290,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 48.968,00 zł.
 
53. działka nr 653  o pow. 4.900 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 103.200,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 77.400,00 zł..
 
54. działka nr 658  o pow. 2.500 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 52.653,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 39.490,00 zł.
 
55. działka nr 660  o pow. 4.500 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 94.775,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 71.082,00 zł. 
 
56. działka nr 661  o pow. 4.200 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 88.457,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 66.343,00 zł. .
 
57. działka nr 676/1  o pow. 2.800 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 52.711,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 39.534,00 zł. .
 
58. działka nr 676/3  o pow. 1.700 m2 , niezabudowana ,  oszacowana na kwotę: 32.003,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 24.003,00 zł. .
 
59. działka nr 687  o pow. 1.500 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 31.592,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 23.694,00 zł.  .
 
60. działka nr 693  o pow. 3.200 m2 , niezabudowana,  oszacowana na kwotę: 9.444,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 7.083,00 zł. .
 
61. działka nr 424 o pow. 2.400 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 10.086,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 7.565,00 zł. .
 
62. działka nr 431 o pow. 2.900 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 12.187,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 9.141,00 zł. . 
 
63. działka nr 434 o pow. 3.500 m2 , niezabudowana, oszacowana na kwotę: 14.708,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 11.031,00 zł. . 
 
64. działka nr 513 o pow. 3.400 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 13.579,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 10.185,00 zł. .
 
65. działka nr 575 o pow. 700 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 13.528,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 10.146,00 zł. . 
 
66. działka nr 583 o pow. 3.100 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 28.405,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 21.304,00 zł. . 
 
67. działka nr 587/1 o pow. 1.300 m2 , niezabudowana, oszacowana na kwotę: 19.388,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 14.541,00 zł. . 
 
68. działka nr 630 o pow. 4.800 m2 , niezabudowana  , oszacowana na kwotę: 79.639,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 59.730,00 zł. .
 
69. działka nr 645 o pow. 2.500 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 52.654,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 39.491,00 zł. . 
 
70. działka nr 655 o pow. 1.500 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 31.592,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 23.694,00 zł. .
 
71. działka nr 656 o pow. 1.900 m2 , niezabudowana  , oszacowana na kwotę: 40.017,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 30.013,00 zł. .
 
72. działka nr 688 o pow. 1.700 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 35.804,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 26.853,00 zł. .
 
73. działka nr 690/2 o pow. 1.400 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 29.486,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 22.115,00 zł. .
 
74. działka nr 706 o pow. 1.800 m2 , niezabudowana , oszacowana na kwotę: 4.937,00 zł. , której cena wywoławcza wynosi: 3.703,00 zł. . 
 
Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
 
Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.
 
Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.
 
Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości  rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
 
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.
 
 

KOMORNIK Jerzy Streb