Piec gazowy do pieczenia kebabów, Toster, Płyta do podgrzewania

Sygn.akt Km 1175/16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej mający kancelarię w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 14 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.11.2018 roku o godz.10:00 w miejscowości  Dąbrowa Tarnowska
ul. Oleśnicka 34a  odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.
 
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
 

piec gazowy do pieczenia kebabów

2,00 szt.
cena oszacowania 1 000,00 zł/szt
cena wywoławcza 500,00 zł/szt.
 
toster

cena oszacowania 500,00 zł

cena wywoławcza 250,00 zł

 

płyta do podgrzewania

cena oszacowania 500,00 zł

cena wywoławcza 250,00 zł
 
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości oszacowania podanej w obwieszczeniu.
 
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
 
Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te  przed rozpoczęciem przetargu  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscowości  Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 34a
 
 
 
na zlecenie
Komornika
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Dąbrowie Tarnowskiej
 
Asesor Komorniczy
mgr Patrycja Hajdecka