Licytacje

Dodano: 27/05/2015

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 13/05/2015

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 04/05/2015

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 04/05/2015

Sygn. akt  KM 828/11      


                


O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

14.05.2015 r. o godz. 9 00

Strony