Licytacje

Dodano: 23/10/2014

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 23/10/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 15/10/2014

Sygn. akt  KM 1507/11      


                

O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

13.11.2014 r. o godz. 10 00

Dodano: 14/10/2014

Sygn. akt  KM 316/14      


                
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

13.11.2014 r. o godz. 9 00

Dodano: 14/10/2014

Sygn. akt  KM 81/14      

               

    O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

13.11.2014 r. o godz. 9 45

Dodano: 14/10/2014

Sygn. akt  KM 1132/13      


                
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

13.11.2014 r. o godz. 9 30

Strony