Licytacje

Dodano: 14/07/2014

Sygn. akt  KM 670/13      


                

O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

21.08.2014 r. o godz. 9 20


Dodano: 14/07/2014

Sygn. akt  KM 81/14      


      O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

21.08.2014 r. o godz. 9:10

Dodano: 10/07/2014

Sygn. akt  KM 1058/08      


                O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

13.08.2014  r. o godz. 9 00

Dodano: 09/07/2014

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony