Licytacje

Dodano: 08/01/2015

Sygn. akt  KM 223/14      
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej- Jerzy Streb  na  podstawie  art.953  kpc  
w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 05/01/2015

Sygn. akt  KM 1847/10      
    

           O B W I E S Z C Z E N I E            Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

05.02.2015 r. o godz. 15:00

Dodano: 19/12/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 18/12/2014

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony