Licytacje

Dodano: 10/07/2014

Sygn. akt  KM 1058/08      


                O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

13.08.2014  r. o godz. 9 00

Dodano: 09/07/2014

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 02/07/2014

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 13/06/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 13/06/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony