Licytacje

Dodano: 20/02/2015

Sygn. akt  KM 904/13      


                
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

24.03.2015 r. o godz. 9 00


Dodano: 20/02/2015

Sygn. akt  KM 265/12      


O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

24.03.2015 r. o godz. 9:30

Dodano: 05/02/2015

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 29/01/2015

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony