Licytacje

Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodano: 21/10/2016

Sygn. akt  KM 1731/15     

Dodano: 07/10/2016

Sygn. akt  KM 352/15     


               
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

8 listopada 2016 r. o godz.  12 00

Dodano: 06/10/2016

Sygn. akt  KM 29/16     

           
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

8 listopada 2016 r. o godz. 13 30

Dodano: 06/10/2016

Sygn. akt  KM 1552/15   


            
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

8 listopada 2016 r. o godz. 13 00

Strony