Licytacje

Dodano: 03/08/2015

Sygn. akt  KM 642/14


  O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

22.09.2015 r.  o godz. 8:40

Dodano: 03/08/2015

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 17/07/2015

Sygn. akt  KM 265/12  


O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

27.08.2015 r. o godz. 11 00

Dodano: 15/07/2015
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 22/06/2015

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony