Licytacje

Dodano: 30/05/2016

Sygn. akt  KM 1460/15      


O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.1013 (6)   kpc  w  związku z art. 867 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 18/05/2016

Sygn. akt  KM 1212/12      

O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:


21.06.2016 r. o godz. 9 00

Dodano: 16/05/2016

Sygn. akt  KMP 15/15      

              
O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 11/05/2016

 

Sygn. akt  KM 5/08      


                
     O B W I E S Z C Z E N I E  

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 25/04/2016

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony