Licytacje

Dodano: 29/09/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 26/09/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 16/09/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 16/09/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 15/09/2014

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 15/09/2014

Sygn. akt  KM 617/10      


                
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc   w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

16.10.2014 r. o godz. 10:40


Strony