Licytacje

UWAGA!

 

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych  mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu  ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczenia wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI".

 

Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodano: 14/12/2017

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 13/12/2017

Sygn. akt  KM 855/15     


               
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

25 stycznia 2018 r. o godz. 14 00

Dodano: 10/11/2017

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMO

Dodano: 08/11/2017

Sygn. akt  KM 1477/11    


              
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

7 grudnia  2017 r. o godz.  9 00

Dodano: 31/10/2017

Sygn. akt  KMP 32/15  


O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

01.12.2017 r. o godz. 9 00

Strony