Licytacje

Dodano: 19/12/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 18/12/2014

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 18/12/2014

Sygn. akt  KM 828/11      


                


O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

20.01.2015  r. o godz. 12:30

Dodano: 05/12/2014

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony