Licytacje

UWAGA!

 

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych  mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu  ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczenia wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI".

 

Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodano: 16/08/2017

Sygn.akt Km 269/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 11/08/2017

Sygn. akt  KM 1058/08     
           
O B W I E S Z C Z E N I E
      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

08 września 2017  r. o godz. 9 15

Dodano: 07/08/2017

Sygn. akt  KM 61/17     


               
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

31 sierpnia 2017 r. o godz.  9 30

Dodano: 23/07/2017

Sygn. akt  KM 685/15     
O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

31 sierpnia 2017 r. o godz. 9 00


Strony