Licytacje

Dodano: 03/11/2015

Sygn. akt  KM 1399/10      


                

O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

02.12.2015 r. o godz. 10 30

Dodano: 22/09/2015

Sygn. akt  KM 87/15      


                


O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 16/09/2015

Sygn. akt  KM 955/14      


                


O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

27.10.2015 r. o godz.  14 00

Dodano: 03/08/2015

Sygn. akt  KM 642/14


  O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

22.09.2015 r.  o godz. 8:40

Dodano: 03/08/2015

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony