Licytacje

UWAGA!

 

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych  mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu  ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczenia wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI".

 

Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodano: 12/05/2017

Sygn. akt  KM 955/14     

O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

09.06.2017 r. o godz.  9 30

Dodano: 12/05/2017

Sygn. akt  KM 1058/08     
           
O B W I E S Z C Z E N I E      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

09.06.2017  r. o godz. 9 00

Dodano: 11/04/2017

Sygn. akt  KM 746/16     

O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

09.05.2017 r. o godz. 9 00

Dodano: 09/03/2017

Sygn. akt  KM 972/16     


               
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

12 kwietnia 2017 r. o godz. 12 00

Dodano: 09/03/2017

Sygn. akt  KM 1019/16        


            
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

12 kwietnia 2017 r. o godz. 11 00

Strony