Licytacje

Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodano: 18/07/2016

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 14/07/2016

Sygn. akt  KM 685/15      

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

31 sierpnia 2016 r. o godz. 9 00

Dodano: 14/07/2016

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 08/07/2016

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 28/06/2016


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 30/05/2016

Sygn. akt  KM 1460/15      


O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.1013 (6)   kpc  w  związku z art. 867 kpc zawiadamia, że w dniu:

Strony