Licytacje

Dodano: 25/04/2016

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 25/04/2016

Sygn. akt  KMP 32/15      


                


O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 07/04/2016

Sygn. akt  KM 1460/15      

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.1013 (6)   kpc  w  związku z art. 867 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 30/03/2016

Sygn. akt  KM 1552/15      


                


O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 01/03/2016

Sygn. akt  KM 810/14      O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

05.04.2016 r.  o godz. 9 00

Strony