Licytacje

Dodano: 16/01/2016

Sygn. akt  KM 1399/10      


                 

O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

17.02.2016 r. o godz. 9 00

Dodano: 05/01/2016

Sygn. akt  KM 5/08      


                
                                                         O B W I E S Z C Z E N I E         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 05/01/2016

Sygn. akt  KM 810/14      


                


O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

02.02.2016 r.  o godz. 9 00

Dodano: 30/12/2015

Sygn. akt  KM 87/15      

                


O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

02.02.2016 r. o godz. 9 30

Dodano: 30/12/2015

Sygn. akt  KM 955/14      


                

O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

26.01.2016 r. o godz.  13 30

Dodano: 03/11/2015

Sygn. akt  KM 1399/10      


                

O B W I E S Z C Z E N I E       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

02.12.2015 r. o godz. 10 30

Strony