Newsletter Jerzy Streb - Komornik Sądowy

Wpisy w newsletterze: Jerzy Streb - Komornik Sądowy

SMYKÓW gm. Radgoszcz - budynek mieszkalny o pow. 128,06 m2 działka o pow. 82 ar

Sygn. akt  KM 630/17     
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
7 listopada 2018 r. o godz. 13 00
 

Strony

Subscribe to RSS - Newsletter Jerzy Streb - Komornik Sądowy