Newsletter Jerzy Streb - Komornik Sądowy

Wpisy w newsletterze: Jerzy Streb - Komornik Sądowy

Pierwsza licytacja dz. nr 658/4 położonej w Zabrniu gmina Szczucin

Sygn. akt  KM 1148/15      


                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                                    3 lipca 2019 r. o godz. 10 00

Pierwsza licytacja dz.nr 1816 o pow. 1,19 ha położonej w Radgoszczy

Sygn. akt  KM 82/18      
            

                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                            18 czerwca 2019 r. o godz. 8 45

ZAWIERZBIE gm. Gręboszów: Działka nr 88 o pow. 13.800 m2 położona w miejscowości Zawierzbie gmina Gręboszów zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym- zamieszkałym, oraz budynkami gospodarczymi tj. garażem drewnianym, stodołą drewnianą, budynkiem inwenta

 

Subscribe to RSS - Newsletter Jerzy Streb - Komornik Sądowy