Newsletter Jerzy Streb - Komornik Sądowy

Wpisy w newsletterze: Jerzy Streb - Komornik Sądowy

II licytacja nieruchomości położonej w Radgoszczy Km 82/18

Sygn. akt  KM 82/18 i inne  
            

                                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                                        19 grudnia 2019 r. o godz. 9 30

I licytacja nieruchomości położonej w Skrzynce Km 265/19

Sygn. akt  KM 265/19      

                                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                              19 grudnia 2019 r. o godz.  9 00

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr. 213 odbędzie się:

I licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Nieczajna Km 950/18

Sygn. akt  KM 950/18      


                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                                    17 grudnia 2019 r. o godz. 9 00

I licytacja nieruchomości położonej w Samociach Km 888/12

Sygn. akt  KM 888/12      

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                                11 grudnia 2019  r. o godz. 8 30

II licytacja nieruchomości połozonych w Łęgu Tarnowskim Km 602/18

Sygn. akt  KM 602/18  i inne    
                                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                                      29 listopada 2019 r. o godz. 10 00

Subscribe to RSS - Newsletter Jerzy Streb - Komornik Sądowy